ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του, ένα Κοινωφελές, Πολιτιστικό, Αστικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», με έδρα τον Δήμο Γρεβενών, Νομού Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.    


 Τα ιδρυτικά μέλη ανέρχονται σε 50 και διοικείται από μία Προσωρινή Επιτροπή μέχρι να γίνουν οι εκλογές στις αρχές του επόμενου χρόνου για την ανάδειξη επταμελούς διοικητικού συμβουλίου με τριετή θητεία. 

Σύμφωνα με το καταστατικό ο σκοπός του είναι:

1) Η έρευνα κάθε θέματος που αφορά στα γράμματα, στις τέχνες, στην ιστορία και στην παράδοση της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ειδικότερα δε η συλλογή, καταγραφή, διατήρηση, μελέτη και δημοσίευση γλωσσικού, λαογραφικού, ιστορικού υλικού και ειδών λαϊκής τέχνης και μέσω αυτών η προβολή του τόπου.

2) Η προβολή των παραπάνω επιτευγμάτων της ανθρώπινης διανόησης και της τέχνης που έχουν σχέση με την εθνική παράδοση και την εξέλιξη της, αλλά και η ανάπτυξη των πνευματικών και καλλιτεχνικών δυνάμεων του τόπου με σκοπό την ανανέωση της πνευματικής ζωής και την προαγωγή του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

3) Η λειτουργία τράπεζας αίματος για την στήριξη και εξυπηρέτηση αναγκών υγείας των μελών του Συνδέσμου και συγγενών αυτών έως και του α΄ βαθμού. Ομοίως η λειτουργία Ταμείου Αλληλεγγύης.


Την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού θα επιδιώξει ο Σύνδεσμος: 

Α) Μέσω ανακοινώσεων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, διαλέξεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (χορωδιακών, μουσικών, θεατρικών, εκθέσεων ζωγραφικής, λαογραφίας, κινηματογραφικών προβολών, διαλέξεων κ.α.), με σκοπό τη διαφώτιση των μελών του και του λαού εν γένει σχετικά με θέματα αναγόμενα στην αρχαιολογία, στην ιστορία και στην παράδοση του τόπου, αλλά και θεμάτων οποιασδήποτε  τέχνης και επιστήμης.

Β)  Μέσω της έκδοσης βιβλίων και περιοδικών συγγραμμάτων και της δημοσίευσης σε αυτά ιστορικών, αρχαιολογικών και λαογραφικών εργασιών, κάθε είδους επιστημονικών και λογοτεχνικών πραγματειών, καθώς και πραγματειών αναφερομένων στον σκοπό του Συνδέσμου.

Γ) Μέσω της προκήρυξης λογοτεχνικών διαγωνισμών για συγγραφή ποιημάτων, διηγημάτων και δοκιμίων γλωσσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου αλλά και κειμένων που σχετίζονται με κάθε επιστήμη και τέχνη και μέσω της ενίσχυσης σχετικών ερευνών και δημοσιευμάτων.

Δ) Μέσω της χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές καταγόμενους από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον κλάδο της Αρχαιολογίας και Λαογραφίας.
Ε) Μέσω της ίδρυσης και οργάνωσης βιβλιοθήκης του Συνδέσμου, η οποία θα εμπλουτισθεί με κάθε είδους λογοτεχνικά βιβλία, πρωτίστως δε συγγράμματα και μελέτες αναφερόμενα στην ιστορία, στην αρχαιολογία, στη λαογραφία, στην εθνική παράδοση και στο φυσικό πλούτο της Περιφερειακής ενότητας, αλλά και μέσω της ίδρυσης και ενίσχυσης βιβλιοθηκών κοινοτικών, σχολικών και πολιτιστικών συλλόγων.   

ΣΤ) Μέσω της ίδρυσης και οργάνωσης πινακοθήκης.

Ζ)  Μέσω της ίδρυσης  και οργάνωσης ιστορικού και λαογραφικού Μουσείου και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην πόλη των Γρεβενών και λαογραφικών και άλλου τύπου Μουσείων σε Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες, στα οποία υπάρχουν ευνοϊκές προϋποθέσεις.  Για την καταγραφή, φύλαξη και συντήρηση των αντικειμένων και τη λειτουργία του Μουσείου, το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να προσλάβει ειδικούς επιστήμονες. Είναι επίσης δυνατόν να συστήσει κοινωφελές ίδρυμα ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικό πρόσωπο του Μουσείου ή των Μουσείων.

Η) Μέσω ενεργειών της αρμόδιας υπηρεσίας για την προστασία και τη διάσωση των αρχαιοτήτων και μνημείων του τόπου.

Θ) Μέσω της ίδρυσης παραρτημάτων του Συνδέσμου στις Κωμοπόλεις της Περιφερειακής Ενότητας και μέσω της συνεργασίας με κρατικούς φορείς, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και Πολιτιστικά Σωματεία.

Ι) Μέσω της ίδρυσης χορευτικών συγκροτημάτων για την διάσωση και διάδοση των εθνικών χορών αλλά και χορωδιακών, μουσικών, θεατρικών και καλλιτεχνικών εν γένει συγκροτημάτων στα οποία θα διδάσκει έμμισθος ειδικός υπάλληλος, διοριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στα παραπάνω συγκροτήματα προΐσταται μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου.

ΙΑ) Μέσω κάθε άλλου νόμιμου μέσου.


Στους άμεσους στόχους του Συνδέσμου για την επόμενη χρονιά είναι η εξεύρεση στέγης και η λειτουργία των παρακάτω τμημάτων: 

1) Η ενσωμάτωση της χορωδίας ΛΙΓΕΙΑ στον Σύνδεσμο και η δημιουργία Παραδοσιακής Χορωδίας.

2)  Θεατρικό τμήμα ενηλίκων και παιδιών

3)  Εικαστικό τμήμα ενηλίκων και παιδιών

4)  Λογοτεχνία, Ποίηση, παρουσιάσεις βιβλίων

5)  Τμήμα Λαογραφίας

6)  Τμήμα Περιβάλλοντος

7)  Λέσχη Σκακιού

8) Έκδοση Περιοδικού


Καλούμε όλους τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών που συμφωνούν με τους παραπάνω σκοπούς  και τα μέσα να εγγραφούν στον Σύνδεσμο και να συμβάλλουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο και όλοι μαζί με ενότητα, συνεργασία και υπευθυνότητα να διασφαλίσουμε την επιτυχία αυτής της προσπάθειας.

Εγγραφές θα γίνονται από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μέλη της οποίας είναι:

1) Πουρνάρας Στέργιος 6948949503
2) Καραλιόλιου Χαρούλα 6934151069
3) Παπαδημητρίου Χρήστος 6976517055
4) Παπακωνσταντίνου Αναστασία 6985652289
5) Παπαναούμ Αναστασία         6934463114

Pages