ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ


Θα γίνονται μαθήματα για ενήλικους και για παιδιά από επαγγελματίες ή από ερασιτέχνες εθελοντές. Δύο φορές το χρόνο θα γίνονται εκθέσεις με τις δημιουργίες των μαθητών και καθηγητών.

Pages