ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Στέγη, νέο Περιοδικό Λόγου και Τέχνης!
Την Παρασκευή, ανήμερα των Φώτων, στην κεντρική πλατεία Αιμιλιανού και ώρες 12:00 - 14:00, θα διαθέτουμε το περιοδικό του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Γρεβενών, Στέγη. 


Επίσης όσοι επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν μέλη (10 Ε εγγραφή και 10 Ε ετήσια συνδρομή) ή να ενισχύσουν οικονομικά τον Σύλλογό μας. Τα μέλη μπορούν να πληρώσουν την συνδρομή των 10 Ε για το 2023. Σας περιμένουμε...


Pages