ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Μονώνυμα - του Γιάννη Τσαμπαρδούκα


Οι αλγεβρικές παραστάσεις είναι η αρχή και η βάση της  Άλγεβρας.
Οι αρχικές έννοιες, οι ορισμοί και οι ιδιότητες πρέπει να γίνονται πλήρως κατανοητές για  οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί στο πεδίο της Άλγεβρας.
Σύνδεσμος καναλιού: https://bit.ly/2QIyk6E

Pages