ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Παρουσίαση βιβλίου
Την Δευτέρα σας περιμένουμε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών, στις 18:30, στην παρουσίαση του πολύ ωραίου Αναμνηστικού Λευκώματος για το ιστορικό Γυμνάσιο Τσοτυλίου από τον Σύλλογο φοιτησάντων που το επιμελήθηκε ο ακούραστος ερευνητής της ιστορίας της Δυτικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Μπακαΐμης.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

Επί τη 150επετηρίδι της ιδρύσεώς του

                        1871 – 2021

Πρόσωπα – κτίρια – έγγραφα – στιγμιότυπα

 Αλέξανδρος Μπακαΐμης

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ το ΔΣ του οποίου με τον δραστήριο Πρόεδρό του κ. Αλέξανδρο Μπακαΐμη έχει αναπτύξει πλούσια δράση για την προβολή της προσφοράς του από το 1871 και μέχρι πρόσφατα, αποφάσισε να εκδώσει αυτό το πολύ ωραίο αισθητικά και αξιόλογο θεματικά ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ στο οποίο προβάλλονται και διασώζονται από τη λήθη πρόσωπα, κτίρια, έγγραφα και στιγμιότυπα που έχουν σχέση με το ιστορικό ΓΥΝΑΣΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ και με την ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ η οποία ήταν ο βασικός χρηματοδότης του. Ο συγγραφέας με τις πολλές γνώσεις του και με την πλούσια πείρα του, καθώς παρακολουθεί από κοντά τα πολιτιστικά δρώμενα της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας και τα αρχεία του Γυμνασίου αλλά και των φοιτησάντων σε αυτό παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο υλικό που αποτελεί την καλύτερη ανάμνηση για τους φοιτήσαντες εν τη Τσοτυλίω Σχολή, αλλά και μια πλούσια παρακαταθήκη για όλους του Δυτικομακεδόνες και για όλους εν γένει  τους Έλληνες. Αποδεικνύεται έτσι ότι οι φιλογενείς πατριώτες της πόλης με την αρωγή και του Πατριαρχείου στα χρόνια της δουλείας, αλλά και  όταν το κράτος υπολειτουργούσε μπόρεσαν να χρηματοδοτήσουν το Γυμνάσιο και να λειτουργεί απρόσκοπτα. Σε αυτό μάλιστα συνέβαλαν και αρκετοί Γρεβενιώτες κυρίως κληρικοί.

 

 

 


Pages